Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych to najbardziej rozbudowany komponent Treningu Zastępowania Agresji. Jest też absolutnie kluczowy, ponieważ uczy prospołecznych zachowań w trudnych sytuacjach międzyludzkich. Nie tylko daje odpowiedź na to, w jaki sposób zastosować daną umiejętność społeczną, czy emocjonalną, ale niezwykle silnie wspiera budowanie w sobie refleksyjności w odniesieniu do tego, czym dane kompetencje są i dlaczego warto je stosować.

Cały trening to niemal 100 kompetencji społecznych i emocjonalnych, które zostały dostosowane do różnych grup wiekowych uczestników treningu. Dlatego z powodzeniem możemy pracować zarówno z kilkulatkami, jak i osobami dorosłymi.

Każda sesja Treningu Umiejętności Społecznych oparta jest na identycznym schemacie. Dzięki temu uczestnicy mogą skoncentrować się na rozumieniu i trenowaniu samej umiejętności, opierając się na powtarzalnym rytmie warsztatu. Korzystają na tym również trenerzy, bo mogą skoncentrować się na przygotowaniu uczestników do trenowania umiejętności i obserwowaniu procesu grupowego, a nie na samym schemacie szkolenia.

W ramach Treningu Umiejętności Społecznych uczestnicy mogą zatem trenować umiejętności alternatywne wobec agresji (np. składanie skargi, radzenie sobie z pominięciem, akceptacja odmowy, radzenie sobie z presją grupy, podejmowanie decyzji i inne), umiejętności radzenia sobie z uczuciami (rozpoznawanie swoich uczuć, wyrażanie emocji, reagowanie na emocje innych, radzenie sobie ze strachem, wyrażanie troski o innych i inne), czy tak zwane umiejętności podstawowe (słuchanie, proszenie o pomoc, ignorowanie rozpraszania, wyznaczanie celów i inne).

Ta różnorodność pozwala trenerowi dobrać dla uczestników swojego treningu takie umiejętności, które najbardziej precyzyjnie odpowiadają na ich potrzeby. Dlatego też do dyspozycji trenerów są wnikliwe testy kompetencji społecznych, które pozwalają zdiagnozować stan wyjściowy oraz zmiany w zakresie nabywania kompetencji przez uczestników szkolenia.

Trening Umiejętności Społecznych
Zostań Międzynarodowym Certyfikowanym Trenerem TZA-ART

Poznaj pozostałe trzy komponenty Treningu Zastępowania Agresji

Dołącz do KILKUSET zadowolonych absolwentów certyfikowanego szkolenia trenerskiego Treningu Zastępowania Agresji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SZKOLENIU