Szkolenia dla nauczycieli w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych

Kompetencje społeczne i emocjonalne, uznawane są za jedne z fundamentalnych kompetencji XXI wieku. Umiejętności związane z autoregulacją, komunikacją, budowaniem i podtrzymywaniem relacji, współpracą, czy radzeniem sobie w trudnych, często stresujących sytuacjach, są i będą potrzebne nie tylko na rynku pracy, ale uznawane są też za jedne z najistotniejszych czynników chroniących przed obniżeniem nastroju, czy wypaleniem zawodowym w przyszłości.

Dlatego placówki edukacyjne na całym świecie bardzo intensywnie rozwijają się w kierunku pozyskiwania skutecznych narzędzi pomocnych w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży. Szkoła, w której panują dobre, wspierające relacje między nauczycielami i uczniami, ale też w samym gronie pedagogicznym, może być miejscem wzrostu dla wszystkich, którzy ją tworzą.

Szkolenia dla nauczycieli – korzyści:

 • Umiejętność skutecznego radzenia sobie z własną impulsywnością w relacjach z dziećmi, młodzieżą i innymi dorosłymi, z poszanowaniem własnych potrzeb i granic,

 • Wzrost umiejętności prospołecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
 • Możliwość wykorzystywania skutecznych i praktycznych narzędzi pracy w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych z uczniami w czasie zajęć przedmiotowych i poza nimi,
 • Wzrost samoświadomości i umiejętności autoewaluacji swojego zachowania w relacjach,

 • Obniżenie poziomu stresu w codziennej pracy, z czego wynika podniesienie poziomu zadowolenia z wykonywanych zajęć,
 • Podniesienie poziomu empatii w relacjach z innymi, a co za tym idzie również ich wzmocnienie,
 • Umiejętność skuteczniejszego wspierania swoich uczniów w rozwiązywaniu konfliktów, dzięki czemu zmienia się atmosfera klasy i szkoły.
Szkolenia dla nauczycieli
Zostań Międzynarodowym Certyfikowanym Trenerem TZA-ART

Szkolenia dla nauczycieli – poruszana tematyka:

 • Profilaktyka agresji w klasie – jak pracować z dziećmi i młodzieżą ery cyfryzacji,

 • Budowanie skutecznego zespołu – tworzenie kontraktów społecznych opartych na wartościach w gronie nauczycielskim,
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w oparciu o kompetencje społeczne i emocjonalne,
 • Kompetencje przyszłości – jak wspierać emocjonalny i społeczny wzrost dzieci i młodzieży,
 • Stop Cyberprzemocy – kompetencje społeczne i emocjonalne w pracy ze sprawcą, ofiarą i świadkami.
 • Podniesienie poziomu empatii w relacjach z innymi, a co za tym idzie również ich wzmocnienie,
 • Umiejętność skuteczniejszego wspierania swoich uczniów w rozwiązywaniu konfliktów, dzięki czemu zmienia się atmosfera klasy i szkoły.

Wszystkie tematy realizowane są w oparciu o skuteczne i potwierdzone wieloma latami międzynarodowych badań naukowych narzędziami. W tym przede wszystkim Programem Rozwoju Społecznego – Treningiem Zastępowania Agresji, strukturami socjoterapeutycznymi, elementami Racjonalnej Terapii Zachowania, Porozumienia bez Przemocy NVC i technikami trenersko – coachingowymi.

Dołącz do KILKUSET zadowolonych absolwentów certyfikowanego szkolenia trenerskiego Treningu Zastępowania Agresji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SZKOLENIU