Jak wychować dziecko, aby było szczęśliwe?
Jak wspierać nastolatka, aby potrafił czerpać z życia przyjemność?
Czego go nauczyć, żeby umiał radzić sobie ze stresem, smutkiem, złością, niepokojem, nieprzewidywalnością, frustracją?
Jak to zrobić, aby te emocje, które z pewnością zagoszczą w jego życiu, nie pokonały go, nie złamały?

To fundamentalne pytania, które na stałe zagościły w głowach dorosłych. I wiele jest odpowiedzi, choć żadna nie jest doskonała.

XXI wiek coraz śmielej nazywany jest wiekiem zdrowia psychicznego. Statystyki każdego roku pokazują, że globalnie poziom zadowolenia z życia, osobistego poczucia dobrostanu emocjonalnego i psychicznego spada. Rośnie liczba diagnozowanych zaburzeń psychicznych. Całe pokolenia nazywane są straconymi przez lęk. Wydaje się, że to wszystko są dla nas olbrzymie sygnały alarmowe, aby zdrowie psychiczne dzieci, nastolatków, dorosłych oraz seniorów, zacząć umieszczać na liście absolutnych priorytetów spraw społecznych. W związku z tym, warto uczyć o zdrowiu psychicznym już od przedszkola. Zaczynając np. od tego, czym są emocje, jak na nie reaguje ludzkie ciało, wspierając dzieci w nauce uspokajania się tzw. koregulacją (regulacją emocjonalną wykonywaną wraz z dzieckiem – np. wspólnym, spokojnym oddychaniem).

Zdrowie psychiczne w szkole – jak je wspierać?

Jak wspierać naszych podopiecznych w szkole w uważności i dbaniu o swoje zdrowie psychiczne? Pomagać mu skutecznie regulować napięcie, wspierać w budowaniu swojej autonomii i tożsamości, być obecnym, dojrzałym emocjonalnie dorosłym (to znaczy – zająć się własnymi emocjami poza dzieckiem i bez przerzucania na nie odpowiedzialności). Pomagać budować kompetencje społeczne, czyli radzenie sobie w wielu wymagających sytuacjach interpersonalnych.

A kiedy dziecko zachoruje?
Kiedy dostanie diagnozę zaburzenia psychicznego lub zaburzenia osobowości?

Nie oceniać, nie bagatelizować, nie zostawiać z tym dziecka samego. Nie bać się szukać pomocy oraz zająć się w tym wszystkim też sobą. Jako dorośli, abyśmy mogli wspierać zdrowie psychiczne nastolatka lub dziecka, musimy zawsze najpierw zacząć od siebie i sprawdzić, czy jako dorosły:

 • potrafię skutecznie odpoczywać?
 • umiem adekwatnie regulować swoje emocje?
 • dbam o siebie?
 • reaguję, kiedy zauważam u siebie symptomy depresji/ wypalenia/ lęku?

Warto też pamiętać, że wracanie do zdrowia psychicznego i emocjonalnej równowagi to nie jest sprint, tylko maraton. To nie jest tworzenie idealnej wersji siebie, a raczej praca nad akceptowaniem i zmianą tych kawałków osobowości, które są najsłabsze i odrzucane. To praca, która wymaga cierpliwości, wytrzymywania frustracji, czasu i wsparcia.

Jeśli jesteś dorosłym, który towarzyszy dziecku w tej drodze, w psychoterapii, bądź jakiejś formie rozwoju i wsparcia psychicznego, nie nakładaj presji i nie spodziewaj się natychmiastowych wyników. Zarówno dziecku, jak i Tobie, przyda się w tej sytuacji dużo zrozumienia, życzliwości i spokoju.

Od kilkunastu lat prowadzę praktyczne szkolenia dla nauczycieli – warsztaty dbania o siebie w kontekście zdrowia psychicznego i emocjonalnego nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Najczęściej mają one charakter szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

Podejmowana przeze mnie tematyka obejmuje:

 • Zdrowie psychiczne i emocjonalne nauczyciela – praktyczny warsztat dbania o siebie
 • Bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne uczniów – jak je budować na terenie szkoły i wspierać uczniów z trudnościami emocjonalnymi w powracaniu do równowagi.
 • Kompetencje społeczne i emocjonalne – kompetencje XXI wieku.
 • Szkolna triada we wspieraniu dobrostanu psychicznego i emocjonalnego uczniów.
 • Autoagresja i próby samobójcze dzieci i młodzieży.
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia odżywiania młodzieży a kryzysy rozwojowe
 • Wspieranie rozwoju moralnego uczniów
 • Stop Cyberprzemocy
Zobacz pełen program szkoleń dla nauczycieli

Wszystkie tematy realizowane są w oparciu o skuteczne i potwierdzone wieloma latami międzynarodowych badań naukowych narzędziami. W tym przede wszystkim Programem Rozwoju Społecznego – Treningiem Zastępowania Agresji, strukturami socjoterapeutycznymi, elementami Racjonalnej Terapii Zachowania, Porozumienia bez Przemocy NVC i technikami trenersko – coachingowymi.

Zapraszam serdecznie do kontaktu: