Trening Zastępowania Agresji

Zostań międzynarodowym certyfikowanym trenerem i uzyskaj BEZTERMINOWE kwalifikacje trenerskie.

Czym jest Trening Zastępowania Agresji?

Trening Zastępowania Agresji TZA – ART (ART – Aggression Replacement Training) to uznana na całym świecie metoda wspierająca rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Choć sama nazwa sugeruje, że to agresja jest w centrum zainteresowania metody, to w rzeczywistości trening znajduje olbrzymie zastosowanie w radzeniu sobie z emocjami zarówno przyjemnymi (jak duma, radość, miłość, zaufanie itd.), jak i nieprzyjemnymi (jak złość, zazdrość, wstyd, smutek).

Jako międzynarodowy Master Trener Treningu Zastępowania Agresji PEACE – ART współprowadzę certyfikowane szkolenie trenerskie skierowane do psychologów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów, wychowawców, specjalistów HR, kuratorów sądowych i rodzinnych.
Przyznawany po takim szkoleniu certyfikat nie ulega przedawnieniu i nie wymaga już odnawiania.
W połączeniu z procedurą certyfikacyjną absolwenci  otrzymują w pełni BEZTERMINOWE kwalifikacje trenerskie do pracy metodą TZA -ART.

Zostań Międzynarodowym Certyfikowanym Trenerem TZA-ART

Co daje Trening Zastępowania Agresji?

  • Możliwość kontroli własnej impulsywności

  • Wzmacnianie prospołecznych zachowań,

  • Uczenie kompetencji społecznych, które są nieagresywne i wzmacniające relacje interpersonalne – rozwijania postaw i zachowań dojrzałych moralnie,

  • Uczenie i wzmacnianie empatii,

  • Wzmacnianie relacji rodzinnych,

  • Naukę nieagresywnego rozwiązywania problemów,

  • Zauważanie, docenianie i czerpanie z potencjału własnych kompetencji – nauki udzielania wzmacniających, nieoceniających informacji zwrotnych.

Trening Zastępowania Agresji
Zapisz się na szkolenie trenerskie TZA-ART

Z czego dokładnie składa się Trening Zastępowania Agresji?

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji składa się z czterech komponentów.

Pierwszym komponentem jest Trening Kontroli Złości.
Uczy, w jaki sposób radzić sobie z własną złością po to, aby zamiast wyuczonych, impulsywnych reakcji dać sobie czas na uspokojenie i przemyślenie oraz zastosowanie prospołecznego, nieagresywnego sposobu załatwienia sprawy.

Drugim komponentem jest Trening Umiejętności Społecznych. Uczy, co i jak należy robić w sytuacjach interpersonalnych, aby zachowywać się prospołecznie, a więc być ok w stosunku do siebie i innych. Trening Umiejętności Społecznych pozwala na nauczenie się niemal 100 najróżniejszych kompetencji społecznych, alternatywnych do agresji, ukierunkowanych na rozumienie i reagowanie na emocje, budowanie relacji i samoświadomości. Każda umiejętność rozpisana jest na kilka prostych kroków i dostosowana jest do wieku uczestników Treningu.

Trzecim komponentem Treningu Zastępowania Agresji jest Trening Wnioskowania Moralnego. Skoro już wiemy, czego nie robić, oraz co i jak robić, to czas zastanowić się dlaczego robić to, co jest prospołeczne. Trening Wnioskowania Moralnego wspiera uczestników w poszukiwaniu odpowiedzi właśnie na to kluczowe pytanie. Sesje TWM zbudowane są jako dylematy moralne, w czasie których uczestnicy stawiają się w roli osób w trudnych moralnie sytuacjach, starając się podejmować dojrzałe decyzje. Uczestnicy w czasie sesji dylematów moralnych doskonalą też umiejętność dyskusji bez oceniania i uczenia się od siebie nawzajem.

Ostatnią częścią Treningu jest Trening Empatii. Składa się z 10 sesji treningowych skoncentrowanych wokół takich zagadnień, jak okazywanie zainteresowania drugiej osobie, umiejętne słuchanie i zestrajanie swojego poziomu emocjonalnego z drugim człowiekiem. Trening empatii jest niezwykle wszechstronny i może być w elastyczny sposób wplatany pomiędzy sesje pozostałych trzech komponentów Treningu Zastępowania Agresji.

Dzięki czterem komponentom Trening Zastępowania Agresji w bardzo kompletny i szeroki sposób pozwala budować kompetencje społeczne i emocjonalne. Uczy, jak mówić stop, co robić, aby nie zachowywać się agresywnie, wspiera refleksję nad powodami wyboru prospołecznych rozwiązać i pomaga budować dobre, empatyczne relacje z innymi.

Dołącz do KILKUSET zadowolonych absolwentów certyfikowanego szkolenia trenerskiego Treningu Zastępowania Agresji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SZKOLENIU