Szkolenie ART – Certyfikowane Szkolenie Trenerskie TZA – ART

Szkolenie ART czyli Certyfikowane Szkolenie Trenerskie Treningu Zastępowania Agresji jest uznanym na świecie szkoleniem, przygotowującym do trenerskiej pracy z grupami, rodzinami i w kontakcie indywidualnym, z wykorzystaniem wszystkich komponentów Treningu Zastępowania Agresji.
Wraz z procedurą certyfikacyjną daje BEZTERMINOWE kwalifikacje trenerskie do pracy metodą TZA -ART. Certyfikat nie ulega przedawnieniu i nie wymaga odnawiania.

Kto może zostać certyfikowanym Trenerem TZA -ART?

Certyfikowane szkolenie ART skierowane jest do wszystkich osób, które pracują z drugim człowiekiem.
Trening Zastępowania Agresji jest doskonałym narzędziem poznawczo- behawioralnym, wdrażanym w szkołach i instytucjach. Dlatego też na szkolenie zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, wychowawców. Do udziału serdecznie zapraszamy również kuratorów sądowych i specjalistów HR, oraz inne osoby, które chciałyby wykorzystywać Trening Zastępowania Agresji w swojej pracy z ludźmi.

Poziomy szkolenia trenerskiego

Aby zostać Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji, należy:

 • Przejść pełne szkolenie ART, prowadzone przez Master Trenerów metody.
 • Przejść proces certyfikacji, czyli przeprowadzić trening (minimum 36 godzin) z samodzielnie zrekrutowaną grupą, pod superwizją Master Trenera ART.
szkolenie art

PRZEBIEG CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA ART

Szkolenie trenerskie, prowadzone przez Master Trenerów ART, polega na przepracowaniu wszystkich komponentów Treningu Zastępowania Agresji – grupa przyszłych trenerów od samego początku w praktyce uczy się, jak prowadzić z grupą:

 • Trening Kontroli Złościwięcej o nim tutaj

 • Trening Umiejętności Społecznych – więcej o nim tutaj

 • Trening Wnioskowania Moralnego – więcej o nim tutaj

 • Trening Empatii, który mogą dość elastycznie wplatać w pozostałe komponenty, lub realizować z przyszłą grupą jako odrębny komponent. Więcej o nim tutaj

Certyfikowane szkolenie ART jest zaprojektowane w taki sposób, aby każdy z uczestników, a więc przyszłych trenerów metody, mógł w swoim tempie poznać każdy z komponentów, poprowadzić swoje sesje treningowe i uzyskać wnikliwą i rozbudowaną informację zwrotną od Master Trenerów.

W związku z tym czas trwania szkolenia trenerskiego nie jest stały – ilość dni szkoleniowych zależy od liczebności grupy oraz tempa pracy przyszłych trenerów. Jednak maksymalny czas trwania szkolenia to 6 dni, realizowane w czasie dwóch 3-dniowych zjazdów.

PROGRAM TRENERSKIEGO SZKOLENIA ART

Zjazd I

 • Otwarcie szkolenia, zebranie oczekiwań, ustalenie kontraktu grupowego.
 • Trening Kontroli Złości – praktyczne opracowanie kroków wraz z instrukcjami trenerskimi do pracy grupowej, indywidualnej i w czasie sesji rodzinnych.
 • Trening Kontroli Złości – trenowanie pełnej sekwencji kroków przez uczestników szkolenia
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – wstęp do komponentu, omówienie schematu przebiegu sesji.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – sesja modelowa Master Trenerów wraz z omówieniem przebiegu sesji.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – przygotowanie do sesji trenerskich uczestników dla wybranych umiejętności społecznych.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – praktyczna praca uczestników szkolenia – sesje trenerskie runda I
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – informacje zwrotne od Master Trenerów i podsumowania technicznych elementów prowadzenia sesji TUP.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – przygotowanie do sesji trenerskich uczestników- zmiana w parach trenerskich.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – sesje trenerskie uczestników szkolenia- wybrane umiejętności prospołeczne.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – trenerskie informacje zwrotne, podsumowanie technicznej strony prowadzenia sesji.
 • Podsumowanie zjazdu.

Zjazd II

 • Trening Umiejętności Prospołecznych – Procedura prowadzenia sesji umiejętności społecznych – przypomnienie przebiegu. Druga sesja modelowa Master Trenerów.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – przygotowanie do sesji trenerskich uczestników – druga tura trenerska.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – sesje trenerskie uczestników szkolenia- wybrane umiejętności prospołeczne.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – trenerskie informacje zwrotne, podsumowanie technicznej strony prowadzenia sesji.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – przygotowanie do sesji trenerskich uczestników- zmiana w parach trenerskich.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – sesje trenerskie uczestników szkolenia- wybrane umiejętności prospołeczne.
 • Trening Umiejętności Prospołecznych – trenerskie informacje zwrotne, podsumowanie technicznej strony prowadzenia sesji.
 • Trening Wnioskowania Moralnego – wstęp do komponentu – omówienie rozwoju moralnego wg Kohlberga. Omówienie pojęcia wartości. Praca na wartościach z grupą.
 • Trening Wnioskowania Moralnego – modelowa sesja trenerska Master Trenerów.
 • Trening Wnioskowania Moralnego – tworzenie dylematów moralnych dla różnych grup wiekowych.
 • Trening Wnioskowania Moralnego: Błędy w myśleniu i cechy charakteru oraz ich wykorzystanie w pracy komponentem.
 • Dylematy moralne w wariancie pracy z osobami średniego i wysokiego ryzyka.
 • Trening Empatii – wstęp do komponentu, sesje trenerskie uczestników szkolenia, omówienie i informacje zwrotne.
 • Podsumowanie wszystkich komponentów.
 • Dyskusja – pytania i odpowiedzi do prowadzenia pełnych sesji wszystkimi komponentami.
GRUPA ZIMOWA: 

 • Zjazd 1: 09-11.02.2024
 • Zjazd 2: 15-17.03.2024

GRUPA WIOSENNA: 

 • Zjazd 1: 17-19.05.2024
 • Zjazd 2: 7-9.06.2024

Koszt szkolenia trenerskiego: 

 • Zjazd 1: 2000 zł
 • Zjazd 2: 2000 zł
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na czym polega proces certyfikacji?

Po ukończeniu trenerskiego szkolenia ART, opisanego powyżej, trener ART może, ale nie musi, podejść do procesu certyfikacji. Polega on na tym, że swoją pracę z grupą poddaje superwizji Master Trenera ART.

Bardzo ważne jest, aby chęć podejścia do certyfikacji zgłosić Master Trenerowi ZANIM grupa zacznie pracę. Jest to tak ważne, ponieważ Master Trener, który odpowiada za proces certyfikacji, musi mieć wgląd nie tylko w pracę grupy, ale też w proces jej rekrutacji, jako jednego z istotnych elementów pracy trenera ART.

Trener, który ubiega się o uzyskanie certyfikatu, musi przeprowadzić minimum 36 godzin pracy z grupą metodą ART i w tym czasie musi przeprowadzić sesje z każdego komponentu metody. Zatem w czasie tych 36-ciu godzin musi pojawić się zarówno Trening Kontroli Złości, kilka umiejętności w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych oraz przynajmniej jedna sesja dylematu moralnego w ramach Treningu Wnioskowania Moralnego.

Ważne

 • Master Trener, który odpowiada za certyfikację, musi mieć wgląd w pracę grupy na początku, w połowie i na zakończenie procesu grupowego.
 • Superwizje certyfikacyjne odbywają się osobiście (na terenie Wrocławia) lub przez telefon/ Skype.
 • Koszt superwizji w czasie procesu certyfikacji to 200 zł.

Zapisz się na szkolenie wypełniając formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY