Cecylia Bieganowska – Psychoterapia i Rozwój

Cecylia Bieganowska – Psychoterapia i Rozwój

Od kilku lat prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, w ramach której wraz z zespołem specjalistów prowadzę psychoterapię dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin.

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Od 2022r. pracuję na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym leczenia traumy, oraz w poradni zdrowia psychicznego leczenia traumy, gdzie prowadzę psychoterapię osób dorosłych.

Uniwersytet Dolnośląski

Swoje doświadczenia zawodowe wzbogacam też prowadząc zajęcia ze studentami na jednej z kluczowych wrocławskich uczelni, kształcących przyszłych pedagogów, psychologów i coachów.

Psychoterapia (KCP)

Psychoterapia (KCP)

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Ukończyłam Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Tam też podlegam regularnej superwizji mojej pracy u doświadczonego superwizora. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Master Trener TZA PEACE – ART

Od 2017 roku jestem Master Trenerem Treningu Zastępowania Agresji PEACE –ART. Współprowadzę Certyfikowane Szkolenia trenerskie Treningu Zastępowania Agresji.

COACH ICF

COACH ICF

Jestem certyfikowanym Coachem ICF (International Coach Federation) i praktykiem Racjonalnej Terapii Zachowania. Narzędzia te wykorzystuję w pracy z dziećmi i młodzieżą.

PREPSEC

PREPSEC

Angażuję się we współpracę międzynarodową w ramach PREPSEC International (Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji). Od 2015 roku mam przyjemność zasiadać w Zarządzie tej organizacji, a od 2020r. jestem jej wiceprezesem. Współtworzę i prowadzę międzynarodowe konferencje w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz współprowadzę pierwsze w Europie certyfikowane szkolenia dla kuratorów sądowych w zakresie pracy programem PEACE- ART dla osób z grup wysokiego i średniego ryzyka.

PROGRAMY SZKOLENIOWE

Tworzę programy szkoleniowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla biznesu i specjalistów branży medycznej. Jestem autorką projektów edukacyjnych i rozwojowych. Jestem szkoleniowcem Rad Pedagogicznych na terenie całego kraju. Prowadzę warsztaty i szkolenia dla uczniów w zakresie radzenia sobie z agresją, cyberprzemocy, rozwoju własnego potencjału, kompetencji społecznych i emocjonalnych. Współpracuję ze szkołami w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych na każdym poziomie szkolnej triady – konfliktów między uczniami – nauczycielami – rodzicami oraz w innych, wymagających sytuacjach na terenie szkół.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Od 2013 roku mam przyjemność być Wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Lecznica Dusz”. Od 2020r. zasiadam w zarządzie Stowarzyszenia „Strefa Talentów i Rozwoju Osobowości STIRO”. Stowarzyszenia skupiają się na działaniach wspierających rozwój interpersonalny, psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych, rozwój zrównoważony i sprawiedliwość społeczną.

PUBLICYSTYKA

Jestem autorką artykułów popularnonaukowych oraz naukowych. W latach 2014 – 2017 współtworzyłam badania o cyberprzemocy i korzystaniu z mediów społecznościowych wśród uczniów dolnośląskich szkół. Można mnie również usłyszeć w radio i przeczytać na różnych portalach internetowych.