Psychoterapia (KCP)

Psychoterapia (KCP)

Szkolę się w zakresie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też podlegam regularnej superwizji mojej pracy u doświadczonego superwizora.

Master Trener TZA PEACE – ART

Od 2017 roku jestem Master Trenerem Treningu Zastępowania Agresji PEACE –ART. Współprowadzę Certyfikowane Szkolenia trenerskie Treningu Zastępowania Agresji.

COACH ICF

COACH ICF

Jestem certyfikowanym Coachem ICF (International Coach Federation) i praktykiem Racjonalnej Terapii Zachowania. Narzędzia te wykorzystuję w pracy z dziećmi i młodzieżą.

PREPSEC

PREPSEC

Angażuję się we współpracę międzynarodową w ramach PREPSEC International (Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji). Od 2015 roku mam przyjemność zasiadać w Zarządzie tej organizacji. Współtworzę i prowadzę międzynarodowe konferencje w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz współprowadzę pierwsze w Europie certyfikowane szkolenia dla kuratorów sądowych w zakresie pracy programem PEACE- ART dla osób z grup wysokiego i średniego ryzyka.

PROGRAMY SZKOLENIOWE

Tworzę programy szkoleniowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla biznesu i specjalistów branży medycznej. Jestem autorką projektów edukacyjnych i rozwojowych. Jestem szkoleniowcem Rad Pedagogicznych na terenie całego kraju. Prowadzę warsztaty i szkolenia dla uczniów w zakresie radzenia sobie z agresją, cyberprzemocy, rozwoju własnego potencjału, kompetencji społecznych i emocjonalnych. Współpracuję ze szkołami w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych na każdym poziomie szkolnej triady – konfliktów między uczniami – nauczycielami – rodzicami oraz w innych, wymagających sytuacjach na terenie szkół.

LECZNICA DUSZ

Od 2013 roku mam przyjemność być Wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Lecznica Dusz”. Stowarzyszenie skupia się na działaniu wspierającym rozwój interpersonalny, psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

NAUKA i BADANIA

Jestem autorką artykułów popularnonaukowych oraz naukowych. W latach 2014 – 2017 współtworzyłam badania o cyberprzemocy i korzystaniu z mediów społecznościowych wśród uczniów dolnośląskich szkół.